Phương pháp học dựa trên thực hành

Phương pháp học dựa trên thực hành

Giải quyết các thách thức và các tình huống khó khăn trong kinh doanh với các kỹ năng thực tế và phương pháp học tự phản hồi. Đẩy nhanh quá trình phát triển các kỹ năng quản lý nhờ vào những kiến thức và sự am hiểu sâu sắc.

Phát triển tổ chức và đội nhóm

Phát triển tổ chức và đội nhóm

Cung cấp các kiến thức thực tế nhằm hỗ trợ tổ chức xây dựng các yếu tố quản lý nền tảng và phát triển năng lực nhân viên. Kinh nghiệm thực tiễn trong ngành, trong từng bộ phận và ở tất cả các thị trường Châu Á.

Chiến lược, Kinh doanh và Đầu tư

Chiến lược, Kinh doanh và Đầu tư

Hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra những định hướng lâu dài để đứng vững ngay cả trong các tình huống phức tạp trong tương lai. Kết nối cơ hội kinh doanh với con người và mạng lưới các đối tác. Chuẩn bị các đầu tư cần thiết vào công nghệ, nhân sự và kỹ thuật.

Tuyển dụng nhân sự cấp cao và nhân sự cho dự án

Tuyển dụng nhân sự cấp cao và nhân sự cho dự án

Chúng tôi có những giải pháp đặc biệt để tuyển dụng các chuyên gia cấp trung và cấp cao cho những vị trí lâu dài hoặc tạm thời ở doanh nghiệp với đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý các cơ hội và thách thức trong thị trường Châu Á.